Anita Tonne er kjent for å være en engasjert og entusiastisk historieforteller som deler raust med tips. Hun er grunnlegger og leder av den internasjonale satsningen “The Corebar”


Anita Tonne

Anita Tonne er grunnlegger og leder av den internasjonale satsningen, ”The Corebar” som ble etablert i 2006. De siste 2 årene har hun holdt foredrag på flere innovasjon- og entreprenørkonferanser om det å starte fra ingenting, til å bygge sten for sten inn i et internasjonalt konkurranseutsatt marked.

Hun er kjent for å være en engasjert og entusiastisk historieforteller som deler raust med tips, kontakter og egne erfaringer. ”Jeg bestemte meg for at hver gang jeg nådde et mål skulle jeg sette et nytt mål, som var så høyt at jeg ble livredd av å tenke på det, sier Tonne”. For det er sånn hun er, engasjert, lidenskapelig og energisk uten like, og da kan man erobre verden.

Anita Tonne deler gjerne av sine erfaringer, for at din bedrift skal nå sine mål.

#event #foredrag #reklame