Christian René Wold har en fortid i Oslos underverden. Idag arbeider han som sosionom, bomiljøarbeider og miljøterapaut i tillegg til å forelese i sosialfag. Men aller best kjenner du han kanskje best fra hans forfattervirke.


Christian René Wold

Christian Renè Wold er i dag sosionom og jobber som bomiljøarbeider og miljøterapeut. Han er også foreleser i sosialfag, samt samarbeider med politiet om forebyggende arbeid. Men det har ikke alltid vært slik, han har en fortid fra Oslos underverden og bruker, det han kaller, sin «gatekapital» i sitt daglige arbeid.

Han jobber også som modell og tar småroller innen film og teater.

For Imagine People gjør han ofte foredraget «Hver dag er en kamp», som kan vinkles og tilrettelegges for hver enkelt kunde.

Han er i dag gift, tobarnsfar, jobber som sosionom og har gitt ut 2 gangsterromaner på Aschehoug.

Denne mannens historie er for spennende til å gå glipp av.

#foredragsholder #gangster # forfatter #motivator #psykiskhelse #event #reklame #modell